Política de privacitat

En relació amb les dades de caràcter personal que proporcionarà en aquesta pàgina web, s’informa a la persona interessada del següent:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES DADES?
ESTRADA SALA, S.L.
CIF: B61870283
DIRECCIÓ POSTAL: Sant Pau, 38 08500 Vic (Barcelona)
TELÈFON: (+34) 938 89 13 74
CORREU ELECTRÒNIC: info@opticaambulatori.com
PÀGINA WEB: www.opticaambulatori.com

AMB QUINA FINALITAT I AMB QUINES BASES JURÍDIQUES TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

a) En relació amb l’ús del formulari de contacte per demanar cita:
Finalitat 1: gestionar els missatges enviats per part de l’usuari.
Base jurídica que legitima el tractament: l’execució de la relació pre-contractual derivada del missatge enviat.

b) En relació amb l’ús del formulari de contacte per enviar un missatge:
Finalitat 1: gestionar els missatges enviats per part de l’usuari.
Base jurídica que legitima el tractament: l’execució de la relació pre-contractual derivada del missatge enviat.

c) En relació amb el registre en el formulari de compra online:
Finalitat 1: gestionar i facturar la compra realitzada per l’usuari.
Base jurídica que legitima el tractament: l’execució de la relació contractual amb ESTRADA SALA, S.L. derivada del registre i la compra realitzada.

d) En relació amb el registre en el formulari d’usuari:
Finalitat 1:
Base jurídica que legitima el tractament: l’execució de la relació contractual amb ESTRADA SALA, S.L. derivada del registre i la compra realitzada.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS?

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que s’expliquen:

. Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què ESTRADA SALA, S.L. està subjecta per la seva activitat.

Si en el futur ESTRADA SALA, S.L. desitgés realitzar altres cessions de dades personals, l’informarem oportunament.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ESTRADA SALA, S.L. i, després de la finalització d’aquesta relació per a qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran a l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o anonimitzades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998 de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que l’usuari acrediti la seva personalitat davant ESTRADA SALA, S.L. mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’ identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

. Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica www.agpd.es o de la seva adreça postal, carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid.

Share This