Control de la miopia

La miopia és un estat refractiu en el qual les imatges procedents de l’infinit focalitzen per davant de la retina. Es tracta del principal defecte refractiu al món: afecta a un 25% de la població i a un 45% de la gent amb estudis superiors.

Presentem el Myopia Management System (MMS), la primera estratègia efectiva per al tractament integral de l’inici i la progressió de la miopia. És un sistema beneficiós tant per a nens que ja tenen miopia com per aquells amb risc de desenvolupar-la.

Per què fer un control de miopia?

No només s’ha de fer per factors estètics. S’ha de tenir en compte que la miopia està relacionada amb una sèrie de patologies oculars com la degeneració macular miòpica o el despreniment de retina i la probabilitat de patir-les augmenta exponencialment a partir de 5 diòptries.

Això posa en evidència la importància dels nous tractaments que poden limitar o prevenir la progressió de la miopia en nens i nenes. El màxim grau de canvi de potència refractiva es produeix entre els 8 i els 14 anys; de totes maneres, és recomanable que els nens miops d’entre 6 i 18 anys facin un tractament de control de la miopia.

Quina és la estratègia del MMS?

El Myopia Management System es basa en tres punts. En primer lloc, el compromís d’augmentar les activitats exteriors; diferents estudis confrmen que el risc de patir miopia disminueix amb l’increment de l’activitat exterior. En segon lloc, s’han de complir les recomanacions optomètriques sobre higiene visual.

I, finalment, cal una intervenció per part de l’optometrista aplicant el desenfoc miòpic amb l’Active Control Technology que ralentitza la progressió de la miopia. Està demostrat que el 75% dels ulls tractats amb el MMS han tingut més d’un 30% de reducció de la progressió de la miopia.

Share This