Optometria Infantil i Teràpia Visual

El 75% de l’activitat escolar i el 100% de la lectura depenen de la visió; per tant, un bon rendiment escolar dependrà d’un bon rendiment visual.

Quant un nen no evoluciona correctament a l’escola, té problemes de lectura, no entén el que llegeix, es distreu amb freqüència o no és capaç de mantenir l’atenció el temps necessari per seguir el ritme de la classe, solen dir que és gandul, inquiet o inclús hiperactiu.

Però no sempre els diagnòstics són correctes. Un problema refractiu, de motilitat ocular o de visió binocular en pot ser la causa.

La majoria d’aquest problemes tenen tractament mitjançant la Teràpia o Reeducació Visual. Les Habilitats Visual involucrades en el procés d’aprenentatge es poden millorar per aconseguir un equilibri del sistema visual i facilitar un millor rendiment visual.

Share This