Optometria

Més del 80% de l’informació que rebem, ens arriba pel sentit de la visió.

L’Optometria és la ciència que estudia i mesura l’ull i el seu grau refractiu.

Veure lletres petites d’aprop i de lluny és tenir una bona visió; tenir un bon rendiment visual vol dir veure bé i tenir les Habilitats Visuals Bàsiques equilibrades. Aquestes habilitats bàsiques són :

  • Acomodació: AV de lluny, AV d’aprop, Amplitud d’acomodació i Flexibilitat.
  • Motricitat Ocular: Moviments de seguiment, Moviments sacàdics i Versions.
  • Binocularitat: Duccions, Fusió i Estereopsis.
  • Coordinació ull-mà: Lateralitat i direccionalitat.
  • Percepció: Reconeixement figura-fons, memòria visual, memòria visual seqüencial, …etc.
Share This