Control de la Pressió intraocular

Molt important en la detecció del glaucoma

Realitzem controls periòdics de la pressió intraocular per detectar la patologia i evitar la pèrdua de visió

L’augment de pressió intraocular pot desenvolupar patologies oculars com ara el glaucoma, que danya el nervi òptic i provoca pèrdua del camp visual. El diagnòstic precoç i el correcte tractament d’aquesta patologia ocular són claus per prevenir la pèrdua severa de visió.

La pressió ocular es mesura en mil·límetres de mercuri (mmHg) i té un interval de normalitat entre 12 i 21 mmHg. D’aquesta manera, quan la pressió intraocular és superior als 21 mmHg, la persona presenta una hipertensió ocular, que és un factor de risc per al glaucoma. Generalment la pèrdua de visió es dóna quan la pressió ocular massa elevada provoca danys irreversibles al nervi òptic, afectant inicialment la perifèria del nostre camp visual, la qual cosa queda desapercebuda fins que s’hagi produït una pèrdua més severa.

Per descartar el risc de desenvolupar glaucoma, és important realitzar un examen visual cada any, especialment si tenim antecedents familiars que hagin tingut glaucoma o una condició d’hipertensió ocular. A l’Òptica de l’Ambulatori ho fem possible.

Share This