Ortoqueratologia i Topografia Corneal

Ara ja pots veure-hi bé sense la necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte.

ES UN TRACTAMENT NOCTURN, REVERSIBLE I SEGUR

L’ortoqueratologia és un tractament que ens pot permetre veure-hi bé sense la necessitat de sotmetre’ns a cirurgia ni d’utilitzar ulleres o lents de contacte durant el dia.

TRACTAMENT IDEAL PER A ESPORTISTES, PILOTS, BOMBERS,MOSSOS D’ESQUADRA…

Com que no s’ha d’utilitzar cap sistema de correcció durant el dia, és un tractament ideal per a persones que no volen portar ulleres, no poden portar lents de contacte a causa de l’ambient en el seu lloc de treball o bé perquè han de superar algun examen visual sense correcció òptica.

ES UN TRACTAMENT NOCTURN, REVERSIBLE I SEGUR

Durant la nit, s’han de posar unes lents de contacte especials i dissenyades individualment que, gràcies a la geometria, la còrnia es modifica, però en cas de deixar-les d’utilitzar la còrnia retorna a l’estat inicial.

ESTUDIS DEMOSTREN LA SEVA EFICÀCIA

S’utilitzen materials hiperpermeables als gasos. Això vol dir que passa molt oxigen a través del material i que s’hi pot dormir sense problemes.

Els primers tractaments ortoqueratològics, es remunten al 1960 i tots els estudis fets posteriorment han demostrat que els riscos que hi ha són els mateixos que utilitzant lents de contacte convencionals, que es solucionen aturant el tractament.

 

Share This