Què són?

Les il·lusions òptiques són efectes sobre el sentit de la vista caracteritzats per la percepció visual d’imatges que són falses o errònies. Falses si no existeix realment el que el cervell veu o errònies si el cervell interpreta equivocadament la informació visual.

Com es produeixen?

Aquestes poden ser per un problema de captació de l’ull o perquè el cervell es fa una imatge equivocada d’aquesta realitat causada per una estimulació excessiva (molta brillantor, color, forma, moviment, etc.).

Com funcionen?

La resposta és que totes les il·lusions no fan cas a una part d’una escena creada; és a dir, que el nostre cervell no entén el que està veient i ho intenta assimilar de totes maneres. Això, vol dir que no compleixen les normes de proporció de les perspectives, fons, figures, distàncies, moviments, etc… Després el nostre cervell realitza un procés per assumir-ho de manera lògica i és quan es produeix aquest increïble efecte òptic.

Quin és l’origen?

Tenen dos tipus d’origen:
• Fisiològic: un estímul lluminós intens que deixa saturats els receptors lluminosos de la retina.
• Cognitiu: interpretació errònia per part del cervell dels senyals que envia l’ull, com per exemple una mala interpretació de la dimensió relativa de dos objectes a causa de la perspectiva.

Com les podem percebre?

Per explicar la gran majoria de les il·lusions òptiques cal conèixer les anomenades Lleis de la percepció. Algunes de les lleis són:
• Llei de la proximitat: els estímuls que estan més pròxims entre si tendeixen a veure’s agrupats.
• Llei de la semblança: percebem en grup aquells estímuls que tenen una certa semblança.
• Llei de la bona forma: tendim a completar les figures que apareixen incompletes, imperfectes, o mancades d’algun element.
• Llei de la continuïtat: es perceben com una mateixa figura estímuls que tenen entre si una continuïtat en la forma.

Què veus a la imatge?

 

El 95% de la gent hi veu un grup de rectangles. Tu també? O hi veus algun cercle?

El creador d’aquesta il·lusió òptica es diu Anthony Norcia i la va dissenyar l’any 2017. Es va aprofitar de la “debilitat” que té el cervell per reconèixer molt més fàcilment les formes quadrades i rectangulars abans que les circulars.

Amb aquesta premissa, va dissenyar una imatge on hi ha amagades unes quantes rodones però que, a simple vista, som incapaços de veure perquè el cervell humà no les pot interpretar. A la majoria de persones els costa uns quants segons trobar els cercles i s’han de concentrar per deixar de veure els rectangles. Ara bé, un cop aconseguit, sembla el més fàcil del món.

 

Share This