Què és la miopia?

La miopia és un defecte de refracció de l’ull en el qual els raigs de llum paral·lels convergeixen en un punt focal situat davant de la retina. També es defineix com a una condició provocada generalment perquè la longitud axial de l’ull és massa llarga. És per això que els objectes de lluny es perceben borrosos en projectar-se per davant de la retina mentre que els de prop es veuen amb claredat.

Però la miopia és molt més que tot això. Tenint en compte que l’organisme tendeix a buscar l’eficiència i que els nostres ulls estan preparats per veure de lluny, podem dir que la miopia és una resposta intel·ligent a una demanda freqüent de la visió de prop. Per tal d’adaptar-se a aquestes exigències ambientals, es desenvolupa un estat permanent d’enfocament.

La miopia alta augmenta el risc de trastorns greus com la degeneració macular miòpica, el despreniment de retina, el glaucoma o les cataractes, i és la principal causa de discapacitat visual i ceguesa en molts països.

La miopia, en xifres

La prevalença de la miopia està augmentant de forma significativa a nivell mundial. En els últims 50 anys, el nombre de persones miops s’ha duplicat en llocs com Europa o els Estats Units i en altres zones del planeta, especialment a Àsia, l’increment és molt més gran.

Segons indiquen les tendències, s’espera que el nombre de persones afectades per la miopia a tot el món augmenti dels 1.400 milions als 5.000 milions el 2050. És a dir, afectarà el 50% de la població mundial. D’aquestes, gairebé el 10% (al voltant de 9 milions) tindran alta miopia.

A partir d’aquestes dades, extretes d’estudis realitzats pel “Brien Holden Vision Institute (BHVI), es demostra que a curt termini estarem davant d’una veritable pandèmia a nivell global. Tot plegat comportarà una important càrrega social i econòmica en l’àmbit de la salut.

Causes de la miopia

La miopia sol tenir un component hereditari, però no sempre és així. Està comprovat que si el pare o la mare és miop, hi ha més probabilitat de desenvolupar la condició. El risc és encara més gran si tots dos són miops. La natura no entén de pactes i opta per la solució més fàcil. Si la genètica predisposa i l’ambient disposa, es produirà una visió propera excel·lent a canvi de perdre agudesa visual de lluny.

Un miop també ho és per un canvi en l’estil de vida i del seu entorn, ús de dispositius electrònics propers, mòbils i tauletes. Altres causes són la reducció dels nivells de llum, que pot estar directament relacionat amb el temps que es passa a l’aire lliure, i un ús inadequat dels sistemes de correcció. Les estimacions, basades en les dades existents, suposen que aquests canvis en l’estil de vida continuaran estenent-se amb l’augment del progrés tecnològic i el desenvolupament.

Share This